Echo Tablica

Wydarzenia

Echo Szczecina

16.01.2018

Zjazd Młodych Gwiazd 2018. Dziewczyny Rocka

Zjazd Młodych Gwiazd 2018. Dziewczyny Rocka
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Dziewczyny Rocka - Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska, Urszula i Izabela Trojanowska – to temat przewodni III edycji ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Gwiazd w Szczecinie.

Zwycięzca konkursu otrzyma Nagrodę Heleny Majdaniec i wystąpi wraz ze wszystkimi uczestnikami na koncercie galowym 8 lipca w Różanym Ogrodzie Sztuki.

Zjazd Młodych Gwiazd to ogólnopolski konkurs wokalny, mający za zadanie promować wśród młodych adeptów sztuki wokalnej historię polskiej piosenki, najlepsze wzorce tekstowo-muzyczno-wokalne oraz wymianę doświadczeń opiekunów i wykonawców.

Przez promocję polskiej piosenki młodzi artyści mają szansę poznać dorobek kluczowych twórców polskiej muzyki popularnej. Otrzymają także możliwość kontaktu z ważnymi osobami krajowej branży muzycznej, którzy mogą pomóc w ich karierze wokalnej.

III edycja Zjazdu Młodych Gwiazd odbędzie się w dniach 6-8 lipca. Próby mikrofonowe połączone w warsztatami odbędą się 6 lipca w godzinach popołudniowych. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę 7 lipca, zaś Koncert Galowy w niedzielę – 8 lipca na scenie Różanego Ogrodu Sztuki przy Pawła Jasienicy 6 w Szczecinie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu 

Nabór zgłoszeń trwa do 31 marca br.

Organizator:
Urząd Miasta Szczecin
Szczecińska Agencja Artystyczna
§ 1. UCZESTNICY:
1. W konkursie mogą wziąć udział tylko wokaliści; laureaci Grand Prix lub pierwszych miejsc festiwali ogólnopolskich i zagranicznych.
2. Zjazd Młodych Gwiazd skierowany jest do wokalistów w wieku: 16-24 lat.
§ 2. TERMIN I MIEJSCE:
Organizator ustalił termin i miejsce Zjazdu Młodych Gwiazd na 6-8 lipca 2018 roku w Szczecinie. Próby mikrofonowe połączone w warsztatami odbędą się 6 lipca w godzinach popołudniowych. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę 7 lipca, zaś Koncert Galowy w niedzielę – 8 lipca na scenie „Różanego Ogrodu Sztuki” przy ul. Pawła Jasienicy 6 w Szczecinie. W Koncercie Galowym biorą udział wszyscy uczestnicy.
§ 3. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Jury oceniać będzie wykonawców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, szczególną uwagę zwracając na poprawność intonacyjną i językową, dobór repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne.
2. W konkursie Jury ocenia jedną piosenkę.
3. Jury przyzna Grand Prix - Nagrodę im. Heleny Majdaniec, a Krystyna Piotrowska, przedstawiciel eurofestiwali.pl wskaże laureata Nagrody Specjalnej ZMG, którą jest reprezentacja Polski na jednym z festiwali zagranicznych. Ponadto dziennikarze akredytowani przy Zjeździe i publiczność przyznają swoje nagrody.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.
§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestników mogą zgłaszać: szkoły, jednostki kulturalne oraz osoby prywatne.
2. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z repertuaru: Dziewczyn Rocka: Wandy Kwietniewskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Urszuli lub Izabeli Trojanowskiej (piosenki nie powinny diametralnie odbiegać o wersji oryginalnej).
3. Wokalista śpiewa do przygotowanego przez siebie podkładu muzycznego (półplayback) nagranego na płycie CD w formacie cda. Podkład powinien być dostarczony do Organizatora w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Dopuszcza się aranżacje z dogranymi chórkami.
5. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia i konkursowej piosenki do 31.03.2018 roku na adres e-mail: zmg@saa.pl. Wiadomość należy zatytułować ZGŁOSZENIE – III ZJAZD MŁODYCH GWIAZD 2018. Plik muzyczny wysyłamy w formacie mp3 lub wav. Kartę zgłoszenia należy wypełnić w pliku WORD lub pdf. 
6. Każde zgłoszenie, które wpłynie, będzie potwierdzone mailowo.
7. Po Radzie Artystycznej niemożliwe są zmiany personalne lub repertuarowe; dyrektor artystyczny może natomiast zaproponować zmianę utworu.
8. Rada Artystyczna zbierze się 2 maja 2018 roku w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Wyniki zostaną zamieszczone na festiwalowym profilu Zjazdu Młodych Gwiazd, na portalu społecznościowym Facebook. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie.
9. Do Festiwalu zakwalifikowanych zostanie tylko 10 wykonawców.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Dla uczestników i ich opiekunów w dniu przesłuchań i Koncertu Galowego zapewniony zostanie poczęstunek (kawa, herbata, woda niegazowana, kanapki).
12. Udział w Zjeździe Młodych Gwiazd wiąże się z wykupieniem akredytacji w wysokości: 200 zł (materiały festiwalowe, noclegi w internacie, śniadanie w formie cateringu).
Akredytacja jest jednoosobowa. Opiekunowie także muszą posiadać akredytację. Koszty związane z dojazdem i wyżywieniem podczas Zjazdu Młodych Gwiazd uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
13. W razie jakichkolwiek niejasności (także rezerwacja piosenek), wszelkich informacji udziela dyrektor artystyczny ZMG - Rafał Podraza: e-mail: zmg@saa.pl, tel. 504-329-627.

Źródło: szczecin.eu