Echo Tablica

Newsy

Echo Szczecina

14.05.2018

Kultura Zaprasza

Kultura Zaprasza
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Rusza kolejna edycja programu "Kultura Zaprasza". To inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży, która ma oganiczony dostęp do szeroko pojętej kultury.

Od 2015 roku programem objęto blisko 2000 osób. Koordynator akci jest Miejski Ośrodek Kultury.

Odbiorcami programu mają być najmłodsi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w szczególności pochodzących z rodzin o niskim statusie majątkowym, wielodzietnych, z problemami zagrażającymi trwałości rodziny, zamieszkujących w oddalonych od centrum dzielnicach.

Założeniem tej akcji jest wyrównywanie szans. Chcemy ułatwić młodym ludziom dostęp do kultury - mówi Jadwiga Kimber, z-ca dyr. Wydziału Kultury Urzędu Miasta

Cel akcji

Zamiarem pomysłodawców było stworzenie – w porozumieniu z miejskimi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi – oferty, zachęcającej dzieci i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i imprezach artystycznych oraz zaangażowanie ich do udziału w różnego rodzaju warsztatach i kursach edukacyjnych, a w efekcie: zmotywowanie do podnoszenia własnych kompetencji społecznych.

Zależy nam na tym, aby umożliwić kontakt z insytucjami kultury, które mogą być obce, budzić lęk. A my ten lęk przed nieznanym chcemy przełamywać - dodał Andrzej Oryl, dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zasadniczym celem tak pomyślanego przedsięwzięcia jest podjęcie próby ograniczenia zjawiska marginalizacji kulturowej młodych szczecinian, wskazywanie sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury.

Atrakcje bez biletów

Formą realizacji programu mogą być m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty teatralne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, rozwijające zainteresowania i kompetencje młodych ludzi, wycieczki do teatru i do muzeum, udział w spektaklach oraz koncertach. Naczelną zasadą programu jest jego niekomercyjny charakter, a więc udział dzieci w tego rodzaju zajęciach zawsze pozostaje nieodpłatny.

Szczegóły programu Kultura Zaprasza znajdują sie tutaj 

Źródło: szczecin.eu