Echo Tablica

Newsy

Echo Szczecina

16.10.2018

Czas na Aquapark

Czas na Aquapark
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy oraz niezbędne pozwolenia i uzgodnienia już są, co oznacza że zakończyły się prace nad dokumentacją konieczną do uruchomienia procedur przetargowych.

Spółka Fabryka Wody Sp. z o.o. oraz Miasto Szczecin zapraszają firmy budowlane do udziału w przetargu na budowę szczecińskiego Aquparku – Fabryki Wody.

Co jest przedmiotem zamówienia?
Budowa nowoczesnego i wielofunkcyjnego parku wodnego z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi.

Szczeciński Aquparak składać się będzie z hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami, strefy basenu sportowego, strefy wellness i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha.

Jedną z cech charakterystycznych inwestycji jest edukatorium. Znajdą się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz laboratoria, w których przeprowadzane będą eksperymenty naukowe związane z wodą.

Zgodnie z warunkami przetargu inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania dla wykonawcy
W przetargu będą mogły wziąć udział firmy, które mają doświadczenie w wykonywaniu robót podobnych, posiadają odpowiednio liczną i wykształconą kadrę i wykonały należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej minimum 5000,00 m2; jedną robotę budowlaną polegającą na budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 800 m2; jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł.

Przyszły wykonawca musi ponadto wykazać średnioroczny obrót w wysokości minimum 50 mln zł a także posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 20 mln zł.

Terminy oraz gdzie składać dokumenty
Oferty można składać do godz. 12.00, 11 grudnia 2018 roku, w pok. nr 9 w siedzibie spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin.

Szczegóły dot. przetargu można znaleźć na stronie: www.fabrykawody.eu

Źródło: szczecin.eu