Echo Tablica

Artykuły

Echo Szczecina

19.10.2018

Syrenie Stawy zapraszają!

Syrenie Stawy zapraszają!
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Idealne miejsce na jesienny spacer, wycieczkę rowerową, a dla najmłodszych – na lekcję przyrody. Właśnie dobiegła końca rewitalizacja Syrenich Stawów w Lesie Arkońskim.

„Centrum ochrony bioróżnorodności – Syrenie Stawy” to 18 ha lasu na terenie  pomiędzy ul. Wincentego Pola, Międzyparkową, Poziomkową i Juliana Fałata, które zrewitalizowano i zagospodarowano, tak aby można było z niego wygodnie i bezpiecznie korzystać.

- Bardzo się cieszę, że w końcu mogliśmy udostępnić mieszkańcom ten jeden z najciekawszych zakątków Szczecina i jestem przekonany, że to urokliwe miejsce zdobędzie uznanie wszystkich, którzy tutaj zawitają – mówił podczas otwarcia Syrenich Stawów prezydent Piotr Krzystek.

W miejscu istniejących dróg i ścieżek leśnych wybudowano prawie 3 km alejek o naturalnej nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw skalnych. Utworzyły one  szlak przyrodniczo-dydaktyczny „Syrenie Stawy” o długości 1,3 km oraz 5 szlaków tematycznych o łącznej długości 1,6 km. 

Wzdłuż nich stanęły  obiekty małej architektury, między innymi 3 altany - stacje przyrodnicze z nadwodną ekspozycją przyrodniczą oraz 8 altan - stacji przyrodniczych z planszami przyrodniczo-edukacyjnymi.

Uzupełnieniem programu edukacyjnego jest ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem wiat – tzw. zielona klasa oraz placem wyposażonym w terenowe gry edukacyjne i urządzenia do zabawy. Wybudowano także dwa pomosty i kładkę pomiędzy dwoma stawami.

- Jesteśmy bardzo dumni z tej inwestycji, ponieważ okres realizacji był bardzo krótki, a zakres prac ogromny – mówiła Aleksandra Ciszewska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM. – Miejsce zostało przygotowane do prowadzenia zajęć z przyrody i ekologii dla starszych i młodszych dzieci. Opracowaliśmy też specjalny program edukacyjny, który będzie tu realizowany.

Całość została zaplanowana i przeprowadzona tak, aby nie tylko umożliwić spacery mieszkańcom Szczecina, ale także  chronić cenne stanowiska przyrodnicze rodzimych gatunków chronionych roślin. Z okolicy usunięte zostały  rośliny inwazyjne, które ograniczają różnorodność biologiczną tego terenu. W zamian nasadzono 720 krzewów i 230 drzew gatunków rodzimych.

Dla zwierząt zamontowano 26 budek dla ptaków oraz ustawiono 5 domków dla owadów. Wyłożono również 15 metrów sześciennych drewna liściastego dla wzbogacenia entomofauny.

Prace pielęgnacyjne i porządkowe w drzewostanie i zieleni realizowane były na podstawie studium przyrodniczego opracowanego dla Syrenich Stawów oraz programu ochrony przyrody dla lasów miejskich Szczecina, pod nadzorem leśników oraz inspektorów nadzoru prac dendrologicznych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nad inwestycją czuwali także ornitolodzy i chiropterolodzy. Miasto do współpracy przy projekcie zaprosiło również dendrologów i botaników ze szczecińskich uczelni.

Rewitalizacja tej części Lasku Arkońskiego możliwa była dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: szczecin.eu