Echo Tablica

Artykuły

Echo Szczecina

25.10.2018

Przyszłość Lotniska w Dąbiu

Przyszłość Lotniska w Dąbiu
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Loty turystyczne, lotnictwo biznesowe, szkoleniowe, ratownicze i sportowe – tak rysuje się przyszłość lotniska w Dąbiu.

Miasto Szczecin realizuje działania, zmierzające do modernizacji lotniska i utworzenia z niego lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji (LUPOC).

Droga do LUPOC
Obecnie lotnisko Szczecin Dąbie jest lotniskiem użytku wyłącznego, na którym odbywa się tylko działalność sportowa i szkoleniowa. Biorąc pod uwagę atrakcyjne położenie oraz idące za tym skutki w postaci wzrostu atrakcyjności miasta, zarówno w aspekcie turystycznym jak i biznesowym, podjęta została decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do modernizacji lotniska.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, Miasto ma zamiar przebudować istniejące lotnisko sportowe na lotnisko lokalne, spełniające wymogi Prawa lotniczego i obowiązujących zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb:

- lotnictwa ogólnego (General Aviation),

- biznesowych usług lotniczych,

- lotnictwa gospodarczo-usługowego,

- lotnictwa specjalistycznego,

- lotnictwa sportowego, rekreacji i wypoczynku,

- hangarowania i przechowywania sprzętu lotniczego,

- działalności komercyjnej.

Pierwsze działania, które zostały podjęte w tym kierunku skupiły się na opracowaniu analiz dotyczących stanu technicznego, modernizacji oraz funkcjonowania lotniska. Dokumenty te obejmują m.in.: analizę budowy pasów startowych, odwodnienie terenu lotniska, prognozy ruchu lotniczego i przewozów pasażerskich, procedurę przekształcenia lotniska w celu uzyskania statusu LUPOC, jak i analizę kosztów eksploatacyjnych.

Przygotowane analizy wskazują, że zwiększenie operacji lotniczych, wiązać się będzie z inwestycjami obejmującymi budowę pola wzlotów i dróg startowych, budowę płyt postojowych i dróg kołowania, przebudowę płyty przedhangarowej. Istotne będą również prace, związane z remontem lub przebudową instalacji odwadniających lotnisko.

Mając na uwadze powyższe czynniki, Miasto zdecydowało się w pierwszej kolejności opracować dokumentację projektową obejmującą prace remontowe w hangarze samolotowym i budynku administracyjno-socjalnym. Remont miałby objąć dach, wymianę stolarki okiennej i instalacji odgromowej. Trwa również opracowywanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych. Projekt ma na celu wskazanie niezbędnych do wykonania prac w wyniku których ma nastąpić poprawa odprowadzania wód deszczowych z terenu lotniska oraz umożliwiających utrzymanie urządzeń melioracyjnych we właściwym stanie technicznym.

Wykonanie prac remontowych umożliwi określenie zakresu modernizacji lotniska i podjęcie dalszych kroków związanych z przekształceniem lotniska w lotnisko o statusie LUPOC.

Działania Miasta realizowane są na każdym etapie w uzgodnieniu z przedstawicielami Aeroklubu Szczecińskiego.

Lotnisko a Park Centralny
Jedną z inwestycji, które realizowane będą w najbliższych latach w okolicy lotniska, jest budowa tzw. Parku Centralnego. Projekt zakłada stworzenie przy lotnisku, zielonej przestrzeni wypoczynkowej, składającej się z różnych stref tematycznych. Inwestycja ta w żaden sposób, nie będzie kolidować z planami modernizacji i funkcjonowania lotniska. Nowa przestrzeń wypoczynkowa uzupełni charakter turystyczny zmodernizowanego lotniska w Dąbiu.

Źródło: szczecin.eu