Echo Tablica

Wydarzenia

Echo Szczecina

21.11.2018

Eksplozja wiedzy - Uniwersyteckie spoktania z nauką

Eksplozja wiedzy - Uniwersyteckie spoktania z nauką
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Uniwersytet Szczeciński oraz Miasto Szczecin zapraszają na kolejny z cyklu wykładów otwartych, których ideą jest przybliżenie szerokiej publiczności najciekawszych zagadnień ze świata nauki.

W najbliższy poniedziałek 26 listopada odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Marią Lewicką. Tematem spotkania będzie „Odzyskiwanie pamięci. Rola pamięci w tożsamości miejsca”.

W wyniku II Wojny Światowej oraz powojennych międzynarodowych porozumień (Jałta, Poczdam) zmianom uległa przynależność państwowa wielu miejscowości Europy Środkowo-Wschodniej, a z nimi również skład narodowy większości miejscowości. Całkowitej wymianie narodowościowej podległy miasta Ziem Zachodnich i Północnych, znacznej zmianie – miejscowości znajdujące się obecnie na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Efektem Holocaustu było zniknięcie społeczności żydowskich, które przed wojną stanowiły znaczny procent mieszkańców środkowo-wschodnich miast i miasteczek.

Podczas wykładu zostaną zadane pytania: czy i w jakim stopniu w pamięci współczesnych mieszkańców miast Europy Środkowo-Wschodniej obecna jest świadomość – odmiennej od własnej – przeszłości tych miejscowości; jak silny jest etnocentryzm w percepcji przeszłości własnych miejscowości oraz – jakie czynniki psychologiczne sprzyjają, a jakie utrudniają, włączenie obcych tożsamości do własnej tożsamości narodowej i/lub lokalnej. Specjalny nacisk zostanie położony na rolę dwóch rodzajów tożsamości narodowej, przywiązania do kraju (patriotyzmu) oraz gloryfikacji własnego kraju (nacjonalizmu), a także na rolę zainteresowania historią.

Profesor przedstawi wyniki badań prowadzonych w wybranych miastach Polski, w tym miastach na terenie Ziem Zachodnich i Północnych oraz krajów sąsiednich (Lwów, Wilno), a także badań prowadzonych na ogólnokrajowych próbach Polski oraz Ukrainy.

Wykład odbędzie się 26 listopada o godz. 12.00 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego.

Cykl wykładów otwartych to projekt realizowany przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi (Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Akademia Sztuki, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym), w ramach Akademickiego Szczecina.

Zobacz więcej

Źródło: szczecin.eu