Echo Tablica

Wydarzenia

Echo Szczecina

12.09.2017

XXXIII Jesienne Porządki w podszczecińskich lasach

XXXIII Jesienne Porządki w podszczecińskich lasach
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!Park Arkoński – Lasek Arkoński – Dolina Siedmiu Młynów – alejki wokół J. Głębokie – Puszcza Wkrzańska

Zbiórka uczestników – zgłaszanie się grup i wyjścia w poszczególne rejony:
15.09.2017 w godz. 09:00-11:00 – przy wejściu na kąpielisko Arkonka (grupy sprzątających będą kolejno wychodzić na teren wg. rejonów zaznaczonych na mapach. Tutaj będzie znajdował się punkt kierowania naszymi piątkowymi działaniami)

16.09.2017 w godz. 09:00-11:00 – przyjmowanie grup i indywidualnych uczestników sprzątania przy pętli tramwajowej „1” i „9” na Głębokim. Tutaj będzie znajdował się punkt kierowania naszymi sobotnimi działaniami.

(17-18.09.2017 - trwać będzie wywożenie zebranych śmieci)

Inspektorat Akademicki Straży Ochrony Przyrody i Dom Kultury Słowianin zapraszają do kontynuowania porządków na terenie planowanego Ogrodu Botanicznego w Parku Arkońskim i w Lasku Arkońskim i innych ogólnodostępnych terenach leśno-parkowych, skwerach, zieleńcach, polanach itp. leżących w tzw. „ochronnym korytarzu ekologicznym” Szczecina. Będzie to nasza szósta akcja porządkowania terenów zielonych Szczecina w tym roku.  Liczymy na wsparcie i pomoc ze strony urzędów, firm, instytucji i osób prywatnych, które chciałyby wspomóc rzeczowo, a także współdziałać podczas trwania porządków. Śmieci zgromadzone w uzgodnionych wcześniej miejscach odbierze Zakład Usług Komunalnych.
W miarę możliwości przeprowadzimy selektywną zbiórkę odpadów.

Uczestnikami Jesiennych Porządków w podszczecińskich lasach są tradycyjnie, głównie uczniowie szczecińskich szkół z opiekunami. Działamy dla poprawy stanu szczecińskiej przyrody, a następnie bawimy się i uczymy. Zachęcamy do segregowania odpadów: w rodzinach, w domu, w szkole, na wycieczce itp. Takie wspólne działania na rzecz szczecińskiej przyrody to doskonała, bo praktyczna lekcja podstaw edukacji ekologicznej. Opiekunowie grup otrzymają mapki porządkowanego terenu i zestawy opracowań o ochronie przyrody i środowiska. Zapewniamy worki i rękawiczki jednorazowe (można przynieść własne). Na zakończenie odbędzie ognisko i konkursy przyrodnicze z nagrodami.