28.04.2019
19:30

Miejsce
Na mieście

Wstęp
wolny

Kategoria
Koncert

Pełna kultura

Nieszpory Hanzeatyckie

Nieszpory Hanzeatyckie
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Koncert dawnej muzyki chóralnej Wrocław i Niderlandy
Nieszpory hanzeatyckie

Miejsce: kościół św. Jana Ewangelisty przy ul. Św. Ducha 9 w Szczecinie,  godz. 19.30

Holenderski chór muzyki dawnej Capella Groningen przyjeżdża do Polski z koncertem w dwóch byłych miastach hanzeatyckich: Wrocławiu i Szczecinie.
Program koncertu obejmuje zestaw psalmów, hymnów i magnificat tworzących razem rekonstrukcję wrocławskich nieszporów z końca XVI wieku.
Chór Capella Groningen istnieje 30 lat i świętuje tą rocznicę cyklem koncertów prezentujących muzykę powstałą w miastach hanzeatyckich od połowy XV do końca XVI wieku. Muzyka jako wyraz dobrobytu i bogactwa była jednym ze sposobów na zaimponowanie partnerom i konkurentom handlowym i politycznym Hanzy. Dobrze utrzymane i bezpieczne drogi handlowe umożliwiały
rozprzestrzenianie się kompozycji i stylów muzycznych.
Hanzeatycki Wrocław leżał na skrzyżowaniu dwóch wielkich dróg handlowych: szlaku królewskiego (wschód-zachód) i szlaku bursztynowego (północ-południe). Dzięki temu położeniu miasto stało się ważnym centrum ekonomicznym i kulturalnym. Manuskrypty w archiwach miejskich świadczą o kwitnącym życiu muzycznym, o znajomości najnowszych trendów w muzyce i jakości miejscowych twórców.
Program koncertu oparty jest na zachowanych we wrocławskim kościele św. Elżbiety historycznych transkrypcjach muzycznych. W XVI-to wiecznym Wrocławiu były znane kompozycje twórców włoskich i niderlandzkich: Orlando di Lasso, Clemensa non Papa czy Palestriny i na nich wzorowali się muzycy lokalni. Utwory różnych autorów zestawione są w formie XVI-to wiecznej liturgii wieczornej (nieszpory). Niektóre kompozycje zostaną wykonane po raz pierwszy od stuleci. Koncert zakończy imponujący Magnificat wybitnego kompozytora wrocławskiego Thomasa Stoltzera.

Koncerty gościnne chóru Capella Groningen w Polsce:
piątek 26 kwietnia 2019, katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, godz. 16.30
niedziela 28 kwietnia 2019, kościół św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, godz. 19.30
Wstęp bezpłatny
www.capellagroningen.nl

Nieszpory Hanzeatyckie
Na mieście

Na mieście

Szczecin