15.06.2019
10:00

Miejsce
Zamek Książąt Pomorskich

Wstęp
150zł

Kategoria
Warsztat

Pełna kultura

Strasberg w Teatrze - warsztaty aktorskie

Strasberg w Teatrze - warsztaty aktorskie
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

S T R A S B E R G   W   T E A T R Z E
- W A R S Z T A T Y   A K T O R S K I E
M E T H O D   A C T I N G

15,16.06.2019 (sobota, niedziela), zapisy: Dział Edukacji Artystycznej, 91 434 83 25, karnet dwudniowy: 150 zł
Sobota w godz. 10.00-13.00 / przerwa / i po przerwie 14.00-18.00
Niedziela w godz. 10.00-12.00 / przerwa / i po przerwie 13.00-15.00

Specjalistyczny, dwudniowy cykl zajęć przeznaczony dla aktorów, instruktorów teatralnych, studentów kierunków aktorskich, kandydatów do szkół teatralnych oraz wykonawców poruszających się w kręgu sztuki żywego słowa.

Prowadzenie: dr Małgorzata Lipmann - aktorka, wykładowca, reżyser obsady, absolwentka Lee Strasberg Theatre & Film Institute w Nowym Jorku.

Spotkania przybliżą uczestnikom podstawy "Method Acting" - podejścia do aktorstwa opartego na intensywnej pracy emocjonalnej, którego bazą jest wywodząca się z systemu Konstantina Stanisławskiego Metoda Lee Strasberga.

Z jednej strony zajęcia będą rodzajem treningu teatralno-aktorskiego (przydatnego na każdym etapie rozwoju zawodowego i każdym stopniu zaawansowania), z drugiej strony (poprzez ćwiczenia pamięci zmysłowej, sposobów relaksacji i korzystania z improwizacji) dadzą narzędzia do wykorzystania w samodzielnej pracy nad rolą, do budowania postaci i jej świata, a także umiejętności wspomagające wyzbycie się napięcia emocjonalnego i przygotowanie się do wyjścia na scenę czy przed kamerę.
Okazją do sprawdzenia jak poznawane elementy metody Strasberga i ich rezultaty można stosować w sposób bezpośredni (na konkretnym materiale) będzie praktyczna część warsztatów. Polem doświadczeń staną się wówczas wybrane i przygotowane wcześniej przez uczestników sceny lub monologi.

Strasberg w Teatrze - warsztaty aktorskie
Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

91 489 16 30
cikit@zamek.szczecin.pl
www.zamek.szczecin.pl