01.07.2019
17:30

Miejsce
Zamek Książąt Pomorskich

Wstęp
10zł

Kategoria
Warsztaty dla dzieci

Pełna kultura

Zamkowe podwieczorki z rzeźbą

 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Z A M K O W E   P O D W I E C Z O R K I   Z   R Z E Ź B Ą

godz. 17.30-19.00, Dziedziniec Zamku (w razie niepogody Hol Wschodni, wejście A), bilety na każde z zajęć 10 zł - liczba miejsc ograniczona

Prowadzenie: Agata Kamińska – historyk kultury, arteterapeutka, pedagog, plastyk

Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci w wieku 6-12 lat. Uczestnicy będą tworzyć rzeźby w różnych technikach i wg własnych projektów. Zapoznają się z kompozycją rzeźbiarską. Opanują techniki modelowania w glinie, gipsie i plastelinie. Zainspirują się także  twórczością Bernharda Heiligera – wybitnego artysty, który w Szczecinie spędził dzieciństwo i młodość. Wyobraźnia przestrzenna młodych artystów rozwinie się m.in. dzięki unikatowym zamkowym obiektom rzeźbiarskim, na których będą się wzorować.

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

91 489 16 30
cikit@zamek.szczecin.pl
www.zamek.szczecin.pl