20.09.2019
18:00

Miejsce
13muz

Wstęp
wolny

Kategoria
Wernisaż

Pełna kultura

Physis | Morphosis

Physis | Morphosis
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Physis | Morphosis 

Wystawa prezentująca prace artystów działających na pograniczu nauki, sztuki i technologii.
Procesy i zjawiska zachodzące w naturze (gr. φύσης - natura, φυσική - fizyka) zajmują zarówno naukowców jak i artystów, są także inspiracją do tworzenia technologii. Słowo informacja wywodzi się od łacińskiego informare, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza nadawanie czemuś formy, kształtu.
W języku greckim występuje analogiczne słowo μόρφωσης oznaczające wykształcenie, ale także kształtowanie, formowanie. Matematyczny świat idei jest powiązany z procesami występującymi 
w naturze, gdzie proste zasady początkowe tworzą skomplikowane systemy. Wiele idei matematycznych nie ma odwzorowania w świecie dostępnym zmysłowo. Wystawa prezentuje prace artystów i naukowców działających na pograniczu nauki, sztuki i technologii, którzy w swoich działaniach inspirują się naturą, fizyką, matematyką, lub wykorzystują nowe technologie jako narzędzia w procesie twórczym. 

Uczestnicy: 
Andrzej Banachowicz, Andreas Guskos, Arkadiusz Marcinkowski, Tomasz Wendland, Magdalena Tyczka, Ewelina Adam-Wadas, Kamila Dereń, Jakub Palka, Joanna Roguszczak, Jarosław Rybicki.
Kuratorzy: Andreas Guskos, Magdalena Tyczka

Tytuł załączonej ilustracji: Andreas Guskos, Fraktal 147

13muz

13muz

pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin

91 43 47 173, 502 383 070
j.janiszewski@13muz.eu
www.13muz.eu