21.11.2017
13:00

Miejsce
Różne miejsca

Wstęp
wolny

Kategoria
Wydarzenia

Pełna kultura

Poszukiwanie Królestwa Lailonii

Poszukiwanie Królestwa Lailonii
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

W ramach projektu „Poszukiwanie Królestwa Lailonii”, podjęto działania dedykowane trzem dzielnicom Szczecina – Golęcino, Niebuszewo, Pomorzany. Nawiązano współpracę, z radami osiedla, bibliotekami i placówkami edukacyjno-wychowawczymi. Projekt poprzez szeroką współpracę  aktywizuje i integruje różne środowiska i pokolenia oraz służy upowszechnianiu kultury. Te założenia realizowano poprzez wykonanie wielkoformatowych ilustracji, organizację spotkań na których odczytano „Bajki z Królestwa Lalonii dla dużych i małych”- uznanego filozofa Leszka Kołakowskiego. 

W proces czytania bajek zostali zaangażowani uczniowie szkół, mieszkańcy, czytelnicy bibliotek, młodzież z ośrodka socjoterapii, przy wsparciu nauczycieli, opiekunów oraz znanego lektora Stanisława Heropolitańskiego (na zakończenie Festiwalu Czytania w Książnicy Pomorskiej), jak również przy współudziale aktorki z Teatru Lalek Pleciuga – Maji Bartlewskiej.

Na zakończenie zapraszamy na wystawę podsumowująca projekt, prezentująca fotografie ze spotkań, które miały miejsce w trzech dzielnicach Szczecina oraz pokaz filmu obrazującego bajkę z Królestwa Lailoni pt. „O największej kłótni” - ze Studia Filmów Animowanych z Poznania.
Koordynatorem wydarzenia i autorem projektu jest kurator, organizator wystaw, spotkań i warsztatów - Magdalena Tyczka.

Warsztaty z ilustracji do bajek z Królestwa Lailonii 
17.11.17, godzina 13:00 DK 13MUZ

Otwarcie wystawy oraz pokaz filmu animowanego 
21 listopada 2017, godzina 13:00, piwnica Kany

Wstęp wolny.

Poszukiwanie Królestwa Lailonii
Różne miejsca

Różne miejsca

Różne miejsca na terenie Szczecina i okolic