06.12.2018
16:00

Miejsce
Ośrodek Teatralny Kana

Wstęp
wolny

Kategoria
Wydarzenia

Pełna kultura

Okno - Zbliżenia: Spotkanie Trzecie

Okno - Zbliżenia: Spotkanie Trzecie
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Okno - Zbliżenia: Spotkanie Trzecie

Rozkład jazdy:
4−8 grudnia, „Akcenty”, warsztaty z Olehem Stefanem

7 grudnia, godzina 18: “What is Les Kurbas?”; „Współczesny teatr krytyczny na Ukrainie”; „Lwowski Teatr im. Łesia Kurbasa: historia i metodologia” – spotkanie z Lubą Ilnycką, wstęp wolny

8 grudnia, godzina 16: „Akcenty” – otwarta prezentacja metod pracy, spotkanie z Olehem Stefanem, wstęp wolny

9 grudnia, godzina 17, “The Night Is Just Beginning”, koncert Mariany Sadovskiej, wstęp: 20 zł

AKCENTY – WARSZTATY OLEHA STEFANA
Spotkanie ma na celu powrót do podstaw gry aktorskiej. Zajęcia będą się dzielić na część teoretyczną (w formie rozmów, gier i dyskusji) oraz praktyczną, podczas której zostanie wykorzystana metodologia pracy z aktorem Lwowskiego Teatru im. Łesia Kurbasa (Ukraina). Podczas kolejnych sesji warsztatowych podejmowane będą takie zagadnienia jak: istota treningu aktorskiego, relacje między aktorem i widzem (powoływanie nowego bytu społecznego: wspólnego trwania), dźwięk, słowo i pieśń jako tworzywo działań aktora, improwizacja ciała i dźwięku oraz jego emocjonalna manifestacja, materia tekstu, rola grupy jako całości (praca z partnerem, wspólny ruch, trwanie w czasie, w bezczasie, współistnienie, obecność i rola ciszy, istnienie zespołu jako jednego organizmu). Zajȩcia bȩdą nakierowane na badanie zachowania i możliwości ciała w różnych okolicznościach i warunkach, a także na budowanie zaufania i otwartości wobec siebie i wobec grupy.

AKCENTY – OTWARTA PREZENTACJA METOD PRACY. SPOTKANIE Z OLEHEM STEFANEM
W 2010 roku w czasopiśmie teatralnym „Proscenium” wydawanym przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki ukazał się tekst Oleha Stefana pt. „Akcenty”. 
Nie miałem zamiaru prowadzić żadnych naukowych badań. Jestem przekonany, że Wielcy XX wieku, tacy jak Grotowski, Wasiljew, Brook czy Barba nazwali już prawie wszystko i dali nam perspektywę dla doskonalenia na wiele dekad, a może nawet stuleci. To, co robiłem, to były krótkie i bardzo proste notatki, prowadzone w kontekście konkretnych sytuacji: prób, spektakli, treningów, obserwowania artystycznych relacji. Takie osobiste zapiski o tym, co dla mnie żywe, ważne, co może być podstawą dla twórczości. Możliwie jak najbardziej oczywiste – bo to, co oczywiste, najszybciej się zapomina. Potem zebrałem to po prostu w jeden tekst.
Rozmowa z Olehem Stefanem będzie opowieścią o osobistej ścieżce. Będzie spotkaniem z praktyką aktora.

Oleh Stefan jest aktorem Lwowskiego Akademickiego Teatru im. Łesia Kurbasa, pedagogiem teatralnym, laureatem Narodowej Nagrody Ukrainy Tarasa Szewczenki (najwyższe wyróżnienie Ukrainy za wkład w rozwój sztuki). W 1989 roku ukończył wydział aktorski Instytutu Sztuk w Charkowie, w latach 1995–6 wykładał na nim metodykę treningu psychofizycznego. Pracował w Teatrze Akademickim im. Tarasa Szewczenki w Charkowie. W latach 1998–9 uczył w Studium Aktorskim przy Teatrze im. Łesia Kurbasa, a w latach 2005–09 był profesorem scenicznej mowy i treningu aktorskiego na wydziale kultury i sztuki na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Franki. Uczestniczył w ponad czterdziestu projektach realizowanych na Ukrainie i za granicą, m.in.: w laboratorium Anatolija Wasiljewa (Rosja 1990); projekcie „Słowiański Pielgrzym” realizowanym przez Jerzego Grotowskiego (Włochy 1991); międzynarodowym Festiwalu Butrinti (Albania 2001); wymianie kulturalnej „Wschodnia legenda” (USA 2001); międzynarodowym projekcie „Identyfikacja”, we współpracy z amerykańskim Teatrem Kadmus (Ukraina 2003); Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Teatr Zrang (Niemcy); Międzynarodowym Festiwalu Teatru Eksperymentalnego w Kairze (Egipt 2004, 2005); Eastern Line w ramach XIV sesji Międzynarodowej Szkoły antropologii Teatru Eugenia Barby (Wrocław 2005). Był jednym z wykładowców Akademii Teatru Alternatywnego organizowanego przez Instytut Grotowskiego, Teatr Brama i Teatr Kana (2016). Prowadził warsztaty dla grup teatralnych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych.

SPOTKANIE Z LUBĄ ILNICKĄ
"What is Les Kurbas?"
Prawie nieznany w Europie ani na świecie ukraiński reżyser, reformator teatru, założyciel czterech teatrów i szeregu laboratoriów sztuki aktorskiej i reżyserii Les Kurbas (1887−1937) do dziś pozostaje najważniejszą postacią w historii teatru ukraińskiego i twórcą teatru awangardowego. Ta część spotkania z badaczką i teatrolożką Lubą Ilnycką poświęcona będzie wypracowanej przez niego metodzie aktorskiej, najważniejszym spektaklom, a także jego filozoficznemu i politycznemu teatrowi tworzonemu na Ukrainie w latach 20. i 30. XX wieku.

"Współczesny teatr krytyczny na Ukrainie"
Kolejnym tematem będzie sytuacja obecna. 2014 rok wyznaczył nowy etap teatru ukraińskiego − po Rewolucji Godności pojawił siȩ szereg dramarurgów, reżyserów, grup teatralnych szukających nowych tematów i sposobów mówienia o rzeczywistości. Procesy te rozpoczęły się najpierw w obszarze teatrów offowych i w projektach niezależnych, a ostatnio przenoszą się także na sceny państwowe. Po długim czasie funkcjonowania teatru ukraińskiego jako „sztuki wysokiej”, opartej na klasycznym repertuarze, młode pokolenie twórców teatralnych zaczyna odrzucać fikcję sceniczną (albo bawić siȩ z nią) i mówić o obecnej wojnie, korupcji, ksenofobii, patriotyzmie wprost. Teatr włącza do przedstawień przedstawicieli NGO, młodzież, żołnierzy, przemieszcza siȩ z dużych miast do wsi i małych miasteczek, na terytorium obok frontu, szukając skutecznych sposobów na działanie i zadając pytania o rolę sztuki w czasie turbulencji politycznych. 

"Lwowski Teatr im. Łesia Kurbasa: historia i metodologia"
Trzecia część spotkania poświęcona będzie miejscu, które jest szczególnie bliskie wszystkim Gościom OKNA. Teatr im. Łesia Kurbasa we Lwowie założony przez reżysera Wołodymyra Kuczynskiego w 1988 roku jako alternatywny teatr-studium. W latach 90. grupa opracowała autorską metodȩ teatralną i system treningów oparty na praktyce Anatolija Wasiljewa, Jerzego Grotowskiego oraz własnych poszukiwaniach związanych m. in. z pracą nad tekstami ukraińskiego XVII-wiecznego filozofa Grygoria Skoworody. Jako jedni z pierwszych na Ukrainie pracowali z tekstami nieteatralnymi: poezją Wasylia Stusa, Bohdana Ihora Antonycza, dialogami Platona i Skoworody. Aktorzy teatru brali udział w warsztatach Anatolija Wasiljewa w Moskwie i Jerzego Grotowskiego w Pontederze. Dzięki działaniu studium, a także blikiej współpracy z wydziałem teatrologii i sztuki aktorskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Teatr im. Łesia Kurbasa wychował i ukształtował kilka pokoleń aktorów.

Lubov Ilnycka – teatrolożka, manadżerka projektów teatralnych, kierowniczka działu literackiego Lwowskiego Akademickiego Teatru im. Łesia Kurbasa. Od 2016 – wykładowczyni wydziału teatrologii i sztuki aktorskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

“THE NIGHT IS JUST BEGINNING” – KONCERT MARIANY SADOWSKIEJ
W 2014 roku na Ukrainie zmieniło się wszystko. Agresja w regionie Donbasu nabrała charakteru regularnej wojny. Ludzie giną, zmusza się ich do ucieczki z domów, zostają rozdzieleni. W latach 2014–16 Mariana podróżowała wzdłuż linii frontu we wschodniej Ukrainie wraz z transportami wiozącymi pomoc i dawała tam koncerty. Zainspirowana tą podróżą i spotkaniami z ludźmi, z którymi zetknęła się w tych zapomnianych zakątkach, stworzyła wyjątkową muzyczną opowieść, monodram łączący w sobie śpiew i eksperymenty wokalne z nagraniami terenowymi, elektronicznymi dźwiękami, pieśniami ludowymi i poezją wojenną. 

"Sztuka jest bezradna w obliczu wojny, bo nie ma ochoty śpiewać, ponieważ muzyka i jedna kobieta są bezsilne wobec tego wszystkiego. To dlatego pieśni te sięgają po słowa, szepty, nagrania kobiecych głosów, dla których śpiew był częścią ich istoty – sięgają i milkną. To dlatego cicha i delikatna opowieść Mariany o froncie wschodnim, gdzie od dłuższego czasu nie było żadnych zmian, to opowieść o bezradności wobec pytania, jak tworzyć sztukę o wojnie, jak śpiewać o wojnie, jeśli to w ogóle możliwe. Mariana rozpoczyna, lecz muzyka rozpada się, a w tych strzępach i kawałkach będących echem jej pieśni, które zwykle są energetyczne i potężne, znajduje się najgłębszą prawdę i szczerość w kwestii własnej bezradności, której nie próbuje ukryć przy pomocy blasku i urody". (Luba Ilnicka)

śpiew, instrumenty klawiszowe, elektronika – Mariana Sadovska 
projekt dźwiękowy – Stefan Bohne 
współpraca artystyczna i wsparcie – Jörg Ritzenhoff, André Erlen, Virlana Tkacz 
poezja – Serhij Żadan i Lyuba Yakimchuk 
specjalne podziękowania dla Iryny Kriuchenko, założycielki zespołu ludowego "Zahraiyarochka" z Wołnowachy 
premiera programu "The Night Is Just Beginning" miała miejsce w grudniu 2016 roku w The Ukrainian Museum w Nowym Jorku, a jego producentem była Yara Arts Group 

Mariana Sadovska jest kompozytorką, wokalistką, multiinstrumentalistką, aktorką. Urodzona we Lwowie, jest wychowanką Teatru Lesa Kurbasa. Uczestniczyła w projekcie „Słowiański Pielgrzym", prowadzonym przez Jerzego Grotowskiego. Przez wiele lat pracowała w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice". Obecnie mieszka w Kolonii, gdzie kontynuuje swoją artystyczną podróż, podążając równocześnie w wielu kierunkach. Czerpiąc inspiracje z kultur muzycznych Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej, prowadzi badania i eksperymentuje z nowymi brzmieniami, tworząc niezwykłe i intrygujące układy dźwięków i kompozycje.
Występuje solo, z towarzyszeniem fisharmonii lub pianina. Realizuje międzynarodowe projekty artystyczne: na zamówienie Kronos Quartet skomponowała utwór Czarnobyl. Żniwa, który następnie wykonała wraz z zespołem w Nowym Jorku i Kijowie. Z niemieckimi muzykami jazzowymi uczestniczyła w projekcie crossover „Pogranicze”, wyróżnionym w 2006 roku „kreolską nagrodą za muzykę świata w Nadrenii-Północnej Westfalii”. W 2013 roku otrzymała Niemiecką Nagrodę World Music RUTH „za wielorakie talenty artystki, która prowadzi nienasycone poszukiwania nowych dźwięków, nie szczędząc energii i wysiłku, łącząc wnikliwe badania z ciekawością i wyjątkowo wysokimi umiejętnościami artystycznymi”. W Polsce współpracowała m.in. z Kwartetem Jorgi, Wojciechem Waglewskim, zespołem Stilo. 


Projekt „OKNO – ZBLIŻENIA 2018” dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: Edukacja Teatralna.

Ośrodek Teatralny Kana

Ośrodek Teatralny Kana

Pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5. 70-521 Szczecin

91 4330388, 91 4341561
info@kana.art.pl
www.kana.art.pl/