Od: 21.06.2017
Do: 19.08.2017


Ludwik Piosicki – Twarze szczecińskiej Melpomeny

Ludwik Piosicki – Twarze szczecińskiej Melpomeny

Wystawa: Ludwik Piosicki – Twarze szczecińskiej Melpomeny
 hol przy Czytelni Głównej

Wystawa poświęcona Ludwikowi Piosickiemu, człowiekowi wielu pasji i różnych talentów - artyście plastykowi, malarzowi, karykaturzyście, autorowi ekslibrisów oraz obrazów rekonstruujących dzieje Pomorza Zachodniego. 
Ludwik Piosicki (1914-2010) ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Do Szczecina przyjechał w 1957 roku. Przez osiem lat współpracował z Głosem Szczecińskim, gdzie w rubryce "Z Teki Teatralnej L. Piosickiego" zamieszczał karykatury aktorów. Był wieloletnim kierownikiem technicznym Szczecińskich Teatrów Dramatycznych i autorem scenografii. Współpracował z Towarzystwem do Walki z Kalectwem w Szczecinie, w którym realizował program "Rehabilitacja przez twórczość", ucząc rysunku i malarstwa osoby niepełnosprawne, za co w 2009 roku otrzymał tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

Ludwik Piosicki – Twarze szczecińskiej Melpomeny
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

91 481 92 00
ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl
www.ksiaznica.szczecin.pl