Od: 15.07.2016
Do: 20.06.2017

Miejsce
Zamek Książąt Pomorskich

Wstęp:
4/6zł


Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar

Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar

Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar
Galeria Północna (wejście B z Dużego Dziedzińca)

Wystawa prezentuje bezcenne dzieła ludów zamieszkujących Ukrainę od 6 tysiąclecia p.n.e. do XIII w. n.e. z unikatowej kolekcji Muzeum Historycznego Dziedzictwa Kulturowego PLATAR w Kijowie. Prezentowane na ekspozycji artefakty dokumentują najważniejsze okresy niezwykle bogatej historii Ukrainy, poczynając od osiągnięć kultury trypolskiej poprzez dzieła Kimmerów, Scytów, Sarmatów, Greków, Rzymian oraz mieszkańców  Bizancjum i Rusi Kijowskiej.

Ludność trypolska, wśród której dominowała tradycja zdobnictwa naczyń, stworzyła bardzo rozwinięty język sakralnej magii – cały system znaków symbolicznych. Jej najdawniejsze wyroby są dekorowane ornamentyką nacinaną i inkrustacją, a najpóźniejsze – wspaniałą dekoracją malarską z użyciem jednego lub dwóch kolorów. Wśród wyobrażeń na naczyniach uwieczniono zwierzęta, piktogramy i tajemnicze symbole astralne.

Podróżując przez Wielką Scytię, stykamy się z unikatowym zjawiskiem kultury światowej – scytyjskim stylem zoomorficznym. W tym stylu powstawały, zazwyczaj ze złota i brązu, dzieła sztuki użytkowej, wykonywane przez samych Scytów lub na zamówienie przez greckich mistrzów. Roślinożerne zwierzęta (jeleń, byk, koń, owca i inne) symbolizowały źródło dobra i porządek ziemski; drapieżniki (lew, pantera, tygrys, wilk) oraz orły, węże i fantastyczne gryfy uosabiały siły zła i moce pozaziemskie.

W okresie rzymskim w kulturze materialnej starożytnych centrów regionu upowszechniły się przedmioty modne na terenie Imperium Rzymskiego i jego prowincjach. Obok naczyń z przezroczystego szkła zaczęły występować kosztowne kielichy i czary ze szkła kolorowego i mozaikowego. Powszechną stała się produkcja naczyń z brązu i srebra. W złotnictwie epoki klasycznej i helleńskiej pojawił się styl wielobarwny, w którym szerokie zastosowanie znalazły drogocenne kamienie, barwne minerały i szkło. Wyroby jubilerskie stały się niezwykle wyszukane, zyskując wyrafinowanie dzięki technice granulacji, filigranu i emalii.

Przyjęcie chrześcijaństwa ściśle związało państwa Półwyspu Bałkańskiego i Zakaukazia, Ruś Kijowską oraz Krym z centrum wschodniego chrześcijaństwa – Konstantynopolem. Potężnym sąsiadem Bizancjum na północy od IХ w. było wschodniosłowiańskie państwo, czyli Ruś – jedno z największych państw średniowiecznej Europy. Sztuka złotnicza Rusi Kijowskiej, kształtując się na granicy dwóch epok: starożytności i wczesnego chrześcijaństwa, przejęła najlepsze wzory starożytnej spuścizny artystycznej i kulturowej.

Ekspozycja w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmuje ponad 480 unikatowych dzieł ludów północnego wybrzeża Morza Czarnego oraz Morza Śródziemnego – pięknie zdobione naczynia trypolskie; z końca neolitu i brązu: broń, uprząż końską, ozdoby i przedmioty codziennego użytku Kimmerów i Sarmatów; figurki terakotowe, naczynia greckie i rzymskie oraz niezwykle cenne i wyrafinowane złote klejnoty Scytów, Greków i Rzymian, a także wyroby złotnicze z Bizancjum i Rusi Kijowskiej.

Wystawa objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar
Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

91 489 16 30
cikit@zamek.szczecin.pl
www.zamek.szczecin.pl