Od: 14.10.2017
Do: 05.11.2017

Miejsce
13muz

Wstęp:OSMOSIS

OSMOSIS

Galeria na Strychu: OSMOSIS

 Multimedialna wystawa artystów tajwańskich i polskich jest trzecim etapem międzynarodowych spotkań, wystaw i prezentacji audiowizualnych z cyklu OSMOSIS. Pierwszy tegoroczny cykl miał miejsce na konferencji Taipei na Taiwanie, kolejny na Biennale Sztuki Współczesnej Nakanojo w Japonii, a ostatni cykl będzie miał miejsce w Szczecinie dzięki współpracy Akademii Sztuki i Domu Kultury 13 Muz. Audiowizualny Festiwal OSMOSIS pochodzący z Taiwanu to współczesna platforma medialna, której celem jest wyłonienie artystów wschodzących i nowego pokolenia. Festiwal jest otwarty na eksperymenty, kreatywność i wymianę doświadczeń z odbiorcami. Poprzez wystawy i wydarzenia tworzy komunikację dla radykalnej sztuki i kultury, aby przełamać społeczne i polityczne uprzedzenia, a także tworzyć alternatywne wizje. Słowo osmoza to greckie słowo "Osmos" oznaczające impuls. Można je interpretować jako współczesne poczucie przepuszczalności, przejściowy stan przenikania. W tym aspekcie istnieje poczucie stymulacji, asymilacji, absorpcji, dissimilacji, odpychania. Współcześnie takie procesy towarzyszą mediom wizualnym, szybko powstającym obrazom, wideo i innym nośnikom cyfrowym. Język obrazu jest w ciągłej stymulacji i transformacji. Niezależnie od tego, czy proces ten poprzez wzajemne przenikanie się obrazów i cyfrowych informacji, jest procesem pozytywnym czy negatywnym, jest tematem poruszanym podczas "OSMOSIS - Audiovisual Media Festival 2017". Na festiwal "OSMOSIS” zostali zaproszeni artyści, teoretycy sztuki i kuratorzy z całego świata m.in. z Argentyny, Japonii, Nigerii, Polski, Kataru, USA i Tajwanu. Każdy kurator ma swój udział w programie festiwalu, który rozpoczął się w sierpniu tego roku. Prezentacje, pokazy, performance, wystawy i fora dyskusyjne koncentrują się na ruchu, audiowizualnym i medialnym, na interaktywności w sztukach wizualnych. Dzięki współpracy profesorów Arkadiusza Marcinkowskiego i Tomasza Wendlanda z Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej, Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, część prac i artystów z audiowizualnego festiwalu OSMOSIS pojawi się w Szczecinie. Planowane są spotkania i warsztaty artystów z Tajwanu ze studentami oraz wystawy multimedialne.
 
Kuratorzy wystaw: Arkadiusz Marcinkowski, Tomasz Wendland, Marta Dziomdziora, Magdalena Tyczka

13muz

13muz

pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin

91 43 47 173, 502 383 070
j.janiszewski@13muz.eu
www.13muz.eu