Od: 15.09.2018
Do: 07.10.2018

Miejsce
Zamek Książąt Pomorskich

Wstęp:
4/6zł


Drogi do niepodległości. „Odważmy się być wolnymi"

Drogi do niepodległości. „Odważmy się być wolnymi"
Galeria Przedmiotu (wejście J)

Na wystawie można zobaczyć unikatowe dokumenty, fotografie i obiekty, obrazujące działania od 1914 do końca stycznia 1919 r. na rzecz odzyskania niepodległości i budowy państwowości polskiej.

Wśród ok. 150 cennych eksponatów prezentowane są m. in.: akt przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, tzw. Nota Wilsona jako odpowiedź na memoriały Ignacego Jana Paderewskiego, list Józefa Piłsudskiego z 12 XII 1918 r. wzywający do wspólnych działań na rzecz Polski, wystąpienia Rady Regencyjnej do Ojca św. Benedykta XV w sprawach polskich i do Niemców z żądaniem uwolnienia Piłsudskiego oraz dokument ukazujący Protest Brzeski.

Ekspozycję wzbogaca zbiór odznak, odznaczeń oraz medali, wydanych w czasie Wielkiej Wojny. Kapelan Żołnierzy Niepodległości O. Prof. Eustachy Rakoczy, wnuk powstańca wielkopolskiego z Budzynia, użyczył ze swoich zbiorów sztandar powstańczy - symbol zrywu mieszkańców Wielkopolski do niepodległego bytu.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

91 489 16 30
cikit@zamek.szczecin.pl
www.zamek.szczecin.pl