Od: 12.10.2018
Do: 02.12.2018

Miejsce
TRAFO Trafostacja Sztuki

Wstęp:
płatny


Vulgar display of Marek

Vulgar display of Marek

MAREK RACHWALIK
VULGAR DISPLAY OF MAREK

kurator: Stanisław Ruksza

Szczecińska wystawa Marka Rachwalika prezentuje najpełniejszy aktualny zestaw malarstwa artysty powstałego z inspiracji estetyką metalową. Ten główny motyw przewodni pokazu nie wyczerpuje jednak potencjału interpretacyjnego jego sztuki. Za precyzyjnym i warsztatowo kunsztownym malarstwem stoi wizja pełna paradoksów: marności uznanych ludzkich wartości z jednoczesną afirmacją istnienia, pomimo jego absurdalności i samotności w stechnicyzowanym świecie. Artysta świadomie korzysta z odniesień do kiczu, popkulturowego bizarre oraz ironii i groteski, pozwalającej znieść piekło społeczne i przetrwać pośród bezsensownej przemocy wszechświata. Wystawę dopełniają pełne „agrarno-libidalnych” energii metalowe autofotografie, stanowiące wraz z poniższym tekstem artysty, jej integralną część.

Marek Rachwalik zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz uprawianiem metalowej autofotografii. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zdobywca wyróżnienia regulaminowego i wyróżnienia Magazynu Szum na 43. Bielskiej Jesieni oraz Grand Prix 6 Triennale Malarstwa im. Mariana Michalika.

Vulgar display of Marek
TRAFO Trafostacja Sztuki

TRAFO Trafostacja Sztuki

ul. Świętego Ducha 4, 70-205 Szczecin

91-400-00-49
mail@trafo.org
http://trafo.org