Od: 26.10.2018
Do: 30.12.2018

Miejsce
TRAFO Trafostacja Sztuki

Wstęp:
płatny


Igor Omulecki - Mikado

Igor Omulecki - Mikado

IGOR OMULECKI
MIKADO

kuratorka: Emilia Orzechowska

Mikado to nowy projekt Igora Omuleckiego, składający się z kilkunastu premierowych prac artysty, mieszczących się w progresywnym obszarze postfotografii. 

„…Cykl Mikado jest kolejnym etapem mojej wieloletniej praktyki fotograficznej i obserwacji procesu twórczego. Przez ostatnie piętnaście lat technika cyfrowej obróbki obrazu nabrała dla mnie decydującego znaczenia. Poruszając się w obszarze eksperymentu z formą, odrzuciłem metody literackiej narracji. Zrezygnowałem z bezpośrednich odniesień do istoty ludzkiej. Skoncentrowałem się na samym procesie twórczym i medium. W pracy nad Mikado odsłaniam wnętrze budowania obrazu. Ukazując pierwotnych gest, ślady narzędzia stają się równie ważne co rejestrowana  rzeczywistość. Wycinanie, klonowanie, smużenie obrazu służy do konstruowania i reinterpretowania zapisu. W ten sposób powstaje nieistniejący wcześniej obraz fotograficzny oraz nowa rzeczywistość obrazu. Świat realny staje się materiałem do przekształceń na poziomie energii. Mikado to rzeźba przestrzeni fotograficznej wydobywająca bryłę i strukturę postobrazu…” (Igor Omulecki)

Igor Omulecki - Mikado
TRAFO Trafostacja Sztuki

TRAFO Trafostacja Sztuki

ul. Świętego Ducha 4, 70-205 Szczecin

91-400-00-49
mail@trafo.org
http://trafo.org