Od: 17.04.2019
Do: 02.06.2019

Miejsce
Zamek Książąt Pomorskich

Wstęp:
płatny


Lubinus mniej znany

Lubinus mniej znany

Galeria Przedmiotu (wejście J)
Lubinus mniej znany

Eilhard Lubinus, żyjący w latach 1565 – 1621, współcześnie znany jest jako twórca zachwycających precyzją i szatą graficzną map Rugii i Księstwa Pomorskiego, wykonanych na zlecenie dworów książęcych w Wołogoszczy i w Szczecinie. Tymczasem jego działalność naukowa, rozwijana na Akademii Rostockiej, koncentrowała się na pracach z zakresu filologii, translatoryki, poezji i teologii. Lubinus jest autorem m.in. edycji krytycznych i komentarzy do poezji satyryków rzymskich (Horacego, Persjusza, Juwenalisa). W 1604 r. wydał ponadto znakomity słownik grecko-łaciński Clavis Graecae linguae (wznowiony po raz ostatni w formie reprintu w 2010), a w latach późniejszych trójjęzyczną grecko-łacińsko-niemiecką edycję Nowego Testamentu (zadedykowaną księciu pomorskiemu Filipowi II),  która stała się sławna dzięki filologicznej solidności i treści przedmowy, zawierającej krytykę ówczesnych metod nauczania łaciny jako sprzecznych z naturą, zatruwających życie uczniom i zniechęcających nauczycieli. Autor opowiadał się za używaniem obrazów i metod traktujących ją jako język żywy. Sugerował stworzenie ilustrowanego podręcznika do nauki języka łacińskiego. 
Wystawa Lubinus mniej znany ukazuje  postać uczonego w pełniejszym niż dotychczas wymiarze, koncentrując się zarówno na jego osiągnięciach akademickich, jak i pracach kartograficznych. Ekspozycję, złożoną ze zbiorów własnych oraz obiektów udostępnionych z zasobów Archiwum Państowego w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, dopełniają prezentowane po raz pierwszy najnowsze nabytki Zamku: mapa Czech Petrusa Kaeriusa z 1642 oraz mapa Azji Henricusa Hondiusa z 1631, dedykowane uczonemu z Rostocku. 

Partnerzy projektu: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Książnica Pomorska w Szczecinie.

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

91 489 16 30
cikit@zamek.szczecin.pl
www.zamek.szczecin.pl