Od: 01.06.2019
Do: 30.06.2019


GJO - Roman Ciepliński "Pejzaż"

GJO - Roman Ciepliński "Pejzaż"

GALERIA JEDNEGO OBRAZU w Książnicy Pomorskiej pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków
W czerwcu swoją pracę prezentuje ROMAN CIEPLIŃSKI - tryptyk, „PEJZAŻ”

ROMAN CIEPLIŃSKI
    Urodził się w Szczecinie w 1965 r. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plasty-cznych w Szczecinie, kierunek - Formy użytkowe, a następnie polonistykę na Uniwer-sytecie Szczecińskim. Pracuje jako dziennikarz w „Kurierze Szczecińskim”.
Obecnie pełni funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie.

O SOBIE PISZE :
  Wróciłem do malarstwa po latach przerwy, w chwili największego życiowego kryzysu, w 1998 r. Malarstwa uczyłem się najpierw u prof. E. Eysymonta w PLSP, potem u E. Maciejewicza. 
Później, to jest po 1998 r. podjąłem coś w rodzaju prywatnej edukacji u prof. Piotra C. Kowalskiego (PWSSP w Poznaniu). Przez dwa lata pod jego okiem zbierałem wiedzę i kolejne doświadczenia w dziedzinie malarstwa. Bliskie jest zdanie powtarzane przez Piotra C. Kowalskiego, że „malarstwo to wolność”. "Malować można wszystkim, także farbami. Wszystko też może być obrazem”.
    Innym moim mistrzem był i jest nadal nieżyjący już Juliusz Wierzbicki. Od niego uczyłem się pokory wobec natury i obsesyjnego zainteresowania "jednym tematem". Podzielam dziś także jego - jakże małopolską i młodopolską - fascynację zmierzchem, wątłym światłem wieczoru. 
    Z drugiej strony interesuje mnie ekspresja, palące światło południa i kontrast, relacje między ekspresją myśli i ciała a naturą "zewnętrzną" i osobowością.
    Jestem dziennikarzem (z konieczności i wyboru zarazem, choć zawód ten lubię i szanuję) oraz prozaikiem. Wydałem trzy powieści :  "Diabelski młyn", "Nikt", "Śnieg i mgła".

CYTAT ZE STRONY:  HYPERLINK  "http://romancieplinski.tumblr.com/" \t "_blank"      www.romancieplinski.tumblr.com
    „Uprawiam malarstwo olejne raczej bez kompromisów, ostro kładąc farbę na płótno, czasem gryzę podłoże, niekiedy pieszczę malaturę, zdarza się, że ma-luję całym sobą, dosłownie… Interesuje mnie głównie pejzaż. W nim odnajduję środki wyrazu. Inspiracja płynie jednak z zewnątrz. Z samej góry, ze słońca."

INFORMACJE O PREZENTOWANYM ZESTAWIE PRAC :
Tytuł : tryptyk, „PEJZAŻ”
technika : olej na płótnie
rok powstania : 2013

kurator Galerii Jednego Obrazu
art. plastyk Grażyna Gawęda

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

91 481 92 00
ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl
www.ksiaznica.szczecin.pl