Od: 07.06.2019
Do: 02.07.2019


Z Harbina do Szczecina. 70. rocznica repatriacji Polonii harbińskiej

Z Harbina do Szczecina. 70. rocznica repatriacji Polonii harbińskiej

Z Harbina do Szczecina. 70. rocznica repatriacji Polonii harbińskiej

W zbiorach Książnicy Pomorskiej znajduje się unikatowa kolekcja oryginalnych dokumentów, fotografii, pamiątek związanych z obecnością Polaków na Dalekim Wschodzie , a głównie w mieście Harbin w Chinach, gdzie zamieszkiwali. Ich obecność tam wynikała z uwarunkowań historycznych (zesłańcy syberyjscy) jak i ze  znacznego udziału Polaków w budowie kolei transsyberyjskiej. Mieszkająca w Harbinie liczna grupa Polaków  miała swoje organizacje , już po odzyskaniu niepodległości przedstawicielstwo dyplomatyczne, własne placówki szkolne (Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza), organizacje sportowe, prężnie działającą "Gospodę Polską", kultywowano tradycje religijne, wydawano polską prasę. Dokumenty poświadczające tę aktywność znajdą się na wystawie. Po zakończeniu działań II wojny światowej w roku 1949 rozpoczęto zorganizowaną akcje transportu zamieszkujących Harbin Polaków do Polski, która trwała do lat 60. Polskimi statkami sukcesywnie opuszczano Harbin. Portem docelowym była Gdynia i tam zawijały wiozące rodaków statki. Wiele osób zdecydowało się przyjechać do Szczecina i tu rozpocząć nowy rozdział w życiu. Tu powstał Klub Harbińczyków przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Chińskiej zrzeszający osoby związane emocjonalnie z Harbinem. Odbywają się Zjazdy, okolicznościowe spotkania, a także organizuje się wycieczki do Harbina. W 70. rocznicę przyjazdu pierwszych repatriantów do Szczecina Klub Harbińczyków we współpracy z Książnicą Pomorską oraz Archiwum Akt Nowych w

Warszawie i IPN oddział w Szczecinie chcą przypomnieć i uczcić tę rocznicę. Na wystawie zaprezentowane będą pamiątkowe przedmioty, dokumenty tak ze zbiorów prywatnych, jak i tych zgromadzonych w KP. Gościem spotkania będzie dr hab. Adam Winiarz , który od lat zajmuje się tematem harbińczyków naukowo. Zapraszamy na spotkanie ze szczecińskimi Harbińczykami.

Z Harbina do Szczecina. 70. rocznica repatriacji Polonii harbińskiej
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

91 481 92 00
ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl
www.ksiaznica.szczecin.pl