Od: 04.04.2017
Do: 29.04.2017


Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej

Wystawa: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej
Sala Kolumnowa
Wystawa ma na celu przedstawić zarys historyczny ustaw konstytucyjnych: od końca XVIII w. (1791 r.), uchwalanych w Rzeczpospolitej, po obowiązującą po przemianie ustrojowej w 1989 roku i uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat ) w dniu 2 kwietnia 1997 roku. Uzupełnieniem plansz są wyeksponowane teksty wybranych konstytucji, wydanych drukiem.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

91 481 92 00
ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl
www.ksiaznica.szczecin.pl