WOLNY WEEKEND? sprawdź co się dzieje na mieście...

Echo Tablica

Konkursy

Echo Szczecina

12.10.2022

Pozarządowy Szczecin 2022

Pozarządowy Szczecin 2022
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Po raz kolejny Fundacja Sektor 3 zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ze Szczecina do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”. Zgłoszenia powinny dot. zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, zrealizowane w roku 2021 i 2022, na terenie Szczecina.

W edycji 2022 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2021 do 30 września 2022 roku. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Szczecina, posiadających tutaj swoją siedzibę oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie naszego miasta. Zgłoszenie w tegorocznym konkursie nie może dotyczyć inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie naszego miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, a także prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, któr...

Czytaj więcej +
Źródło: szczecin.eu