Od: 19.10.2018
Do: 13.01.2019

Miejsce
Zamek Książąt Pomorskich

Wstęp:
4/6zł


Piękne i użyteczne...

Piękne i użyteczne...

Piękne i użyteczne. Porcelana i szkło z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie
19.10. 2018 – 13.01.2019

Kolejny pokaz przygotowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach zostanie poświęcony porcelanie i szkłu. Na wystawie zobaczymy wyroby z pierwszej europejskiej manufaktury porcelany w Miśni i kolejnych europejskich wytwórni  w Wiedniu i Berlinie. Na szczególną uwagę będą zasługiwać zabytki z najstarszych polskich manufaktur porcelany w Korcu i Baranówce. Produkowano w nich naczynia,  należące obecnie do najcenniejszych przykładów rodzimej porcelany w polskich zbiorach muzealnych. Wystawie porcelany towarzyszyć będzie nieduża ekspozycja wyrobów szklanych. Większość z nich, w układzie przedstawiającym historię rozwoju sztuki szklarskiej od XVIII do XX wieku, zaprezentowana została w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na wystawie „Piękno poza czasem”. Na wystawie znalazły się szkła barokowe, klasycystyczne, biedermeierowskie, historyzujące, secesyjne oraz szkła w stylu art deco, powstałe w wytwórniach polskich, śląskich, czeskich, niemieckich, francuskich, angielskich i rosyjskich. Dodatkowy pokaz sztuki szklarskiej stworzy możliwość uzupełnienia wystawy głównej o pochodzące z hut śląskich i czeskich zabytki w stylu biedermeieru, których liczna grupa znajduje się w zbiorach kieleckiego muzeum, oraz wyroby szklane z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pochodzące z ośrodków polskich i czeskich.

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

91 489 16 30
cikit@zamek.szczecin.pl
www.zamek.szczecin.pl