Od: 09.07.2019
Do: 24.08.2019


Z profesorem Adamem Wolskim przez świat...

Z profesorem Adamem Wolskim przez świat...

Z profesorem Adamem Wolskim przez świat – ludzie i ich twarze

Profesor Adam Wolski, kpt. żeglugi wielkiej,  opowie o swojej wielkiej pasji, jaką są podróże. Na wystawie zaprezentuje tylko niewielki fragment bogatej kolekcji autorskich zdjęć miejsc i ludzi napotkanych przez lata na niezliczonych ścieżkach, w najbardziej egzotycznych rejonach na całym świecie oraz najciekawsze  pamiątki z tych podróży. Ekspozycję można oglądać do 24 sierpnia. Kuratorem wystawy jest dr Michał Urbas.
Adam Wolski związany jest ze Szczecinem od 1947 roku. Tu pokonywał poszczególne etapy drogi naukowej. Zrobił doktorat, habilitację, uzyskał też tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1964 roku ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Już od 1965 pływał na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej.  W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, uzyskując  dyplom inżyniera. Od roku 1974 do 2015 pracował w Akademii Morskiej w Szczecinie. Jako profesor nadzwyczajny wykładał w Akademii Morskiej w Szczecinie, a także Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest autorem 126 publikacji naukowych, był kierownikiem projektów celowych Komitetu Badań Naukowych. 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

91 481 92 00
ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl
www.ksiaznica.szczecin.pl