Od: 09.11.2023
Do: 08.12.2023


Arkadiusz Polewka "Ślad bezkresu"

Arkadiusz Polewka "Ślad bezkresu"

Arkadiusz Polewka "Ślad bezkresu"

Serdecznie zapraszamy na wystawę - "Ślad bezkresu" (rysunki / nie-obrazy / obiekty) Arkadiusza Polewki.

Autor o wystawie:
Możliwość istnienia nieskończonej ilości światów to zarazem jednostkowe poszukiwanie zasady determinującej rzeczywistość. Czy w każdym z nas jest bezkres, którego ruch inicjuje proces powstawania rzeczy i czy polega on na wyłanianiu się przeciwieństw? Jaki kształt może przybierać jego ślad w plastycznej wizji, w której żywioły poszerzają swój krąg, a archetypy przeglądają się we współczesności? Być może ta prezentacja rysunków, nie-obrazów i obiektów stanowi powiązanie form i znaczeń, składających się na nie tylko moją -autorską refleksję. - Arkadiusz Polewka

Arkadiusz Polewka
Szczecinianin, aktywny twórczo w zakresie rysunku, instalacji i architektury. Studiował na Politechnice Szczecińskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2018 r. adiunkt na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w tym pokonkursowych - krajowych i zagranicznych, prezentujących dokonania z zakresu sztuk wizualnych, a szczególnie rysunku odręcznego oraz hybrydowego. W swoich pracach koncentruje się na łączeniu elementów organicznych i geometrycznych w dążeniu do uwidaczniania poprzez to, co
aktualne tego, co archetypowe.

Klub Delta - Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Klub Delta - Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

ul. Racławicka 10, Szczecin Dąbie

91 464 79 23, 91 464 79 24
biuro@klubdelta.pl
www.klubdelta.pl