Echo Tablica

Wydarzenia

Echo Szczecina

14.06.2019

Jubileusz 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg"

Jubileusz 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg"
 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

Zapraszamy na Koncert Galowy z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg" – 21 czerwca 2019, godz. 17:00 Opera na Zamku.

Obchody złotego jubileuszu działalności Zespołu to wydarzenia, których celem będzie przybliżenie mieszkańcom Szczecina wartości kulturowych i patriotycznych prezentowanych w śpiewie i tańcu regionalnym i narodowym. 21 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00 w Operze na Zamku odbędzie się koncert galowy z okazji 50-lecia powstania Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”. Wydarzenie to otrzymało patronat honorowy Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Powojenna kultura ziemi szczecińskiej zakorzeniona jest w kulturach regionów, z których przyjechali nowi mieszkańcy tych ziem. Taki jest też „Krąg”, który podczas uroczystej Gali zaprezentuje tańce z regionów: łowickiego, lubelskiego, nowosądeckiego, śląskiego i rzeszowskiego. Widzowie poznają również zwyczaje muzyczne i taneczne Górali Spiskich, Kurpiów Puszczy Zielonej oraz Krakowiaków Wschodnich. Nie zabraknie także tańców narodowych: poloneza, krakowiaka i kujawiaka z oberkiem.

W roku Stanisława Moniuszki nie sposób zapomnieć o wpływie kultury ludowej na jego twórczość. W hołdzie dla niej, „Krąg” zatańczy mazury do muzyki z oper „Halka” i „Straszny dwór”. Zespołowi, do większości popisów tanecznych i wokalnych, przygrywać będzie kapela w składzie: skrzypce (prymista i sekund), bas, klarnet, trąbka i akordeon.

W koncercie galowym weźmie udział ponad 100 tancerzy, reprezentujących różne pokolenia: „od przedszkola do seniora”.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” powstał w 1969 r. i przez 50 lat działał niezmiennie w Zespole Szkół Nr 8 (dawniej Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie). Jego założycielką była Dobrosława Słupińska. „Krąg” tworzy grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, których łączy wspólna pasja - miłość do polskich pieśni i tańców. Przez ostatnie pół wieku „Krag” odbył wiele międzynarodowych tournée i ma na koncie liczne krajowe i zagraniczne nagrody na wielu konkursach i festiwalach folklorystycznych.

Ideą przewodnią programu artystycznego „Kręgu” jest przybliżenie odbiorcy elementów polskiego folkloru w formie zbliżonej do autentyku. Kroki taneczne, przyśpiewki, gwara, brzmienie kapeli i stroje są odtwarzane z możliwie największą starannością przy współpracy specjalistów z poszczególnych regionów.

Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” udało się w minionych latach wydobyć ze skarbca kultury ludowej to, co zapomniane i przenieść na scenę w nowej artystycznej formie. Barwne stroje z wielu regionów Polski, będące w zasobach Zespołu, podkreślają piękno i różnorodność polskiego folkloru. Zespół jako pierwszy w województwie, otrzymał certyfikację Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF, której jest członkiem od 2004 r.

Więcej informacji o wydarzeniu jak i Zespole na stronie: https://krag.pl/

Źródło: szczecin.eu